Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2002-09-27 återköpt 15.000 B-aktier till en kurs av SEK 141:-, vilket innebär att sammanlagt 6,5% av aktiekapitalet och 3,9% av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 502.925 A-aktier och 2.637.875 B-aktier.

Stockholm den 27 september 2002

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande