Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2002-08-29 återköpt 33.000 B-aktier till en kurs av SEK154,00, vilket innebär att sammanlagt 6,5% av aktiekapitalet och 3,8% av rösterna haråterköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 502.925 A-aktier och 2.598.875 B-aktier.

Stockholm den 29 augusti 2002

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande