Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2002-07-15 återköpt 33 000 B-aktier till en kurs av SEK 175:00, vilket innebär att sammanlagt 6,34% av aktiekapitalet och 3,81% av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 502 925 A-aktier och 2 540 875 B-aktier.

Stockholm den 15 juli 2002
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande