Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2002-06-24 återköpt 13 000 A-aktier och 2 000 B-aktier till en kurs av SEK 190,00, vilket innebär att sammanlagt 6,3% av aktiekapitalet och 3,8% av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 502 925 A-aktier och 2 507 875 B-aktier.

Stockholm den 24 juni 2002
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande