Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2002-05-30 återköpt 31 000 B-aktier till en kurs av SEK 202,50, vilket innebär att sammanlagt 6,2 % av aktiekapitalet och 3,7 % av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 489 925 A-aktier och 2 505 875 B-aktier.

Stockholm den 30 maj 2002
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande