Beslut vid bolagsstämman

Vid bolagsstämma i Investment AB Latour (publ) beslutades om utdelning med 5:50 kronor per aktie, dessutom utdelas en bonus med 3:00 kronor per aktie. Till styrelseledamöter omvaldes Gustaf Douglas, Elisabeth Douglas, Fredrik Palmstierna och Göran Wirenstam. Till nya styrelsemedlemmar valdes Eric Douglas, Bo Eveborn och Carl-Henric Svanberg. Tidigare styrelsemedlemmarna John Dahlfors, Ingrid Flory och Bertil Svensson hade undanbett sig omval.

Bolagsstämman beslöt även ge styrelsen rätt att återköpa aktier till maximalt 10 % av
aktiekapitalet tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Latour-aktiens substansvärde var den 3 maj 244 kronor per aktie. Börsportföljens marknadsvärde uppgick till 10,3 miljarder kronor, varav dold reserv 7,7 miljarder kronor. I övrigt hänvisas till tidigare utsänd delårsrapport.

Göteborg den 6 maj 2002

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Göran Wirenstam eller av ekonomi- och
finansdirektör Tore Åberg, tel. 031-89 17 90.