Styrelsens förslag till bolagsstämman

Styrelsen i Investment AB Latour har beslutat lämna följande förslag till beslut vid bolagsstämman, som äger rum den 6 maj 2002.

- Utdelningen föreslås uppgå till 5:50 kronor per aktie. Dessutom föreslås en bonus på 3:00 kronor per aktie, således sammanlagt 8:50 kronor per aktie. Detta innebär en höjning jämfört med tidigare förslag och är föranlett av att ytterligare aktier återköpts.

- Bemyndigande att fortsätta återköpa aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Vidare meddelas att substansvärdet den 15 mars 2002 uppgick till 255 kronor per utestående aktie.

Göteborg 2002-03-19
INVESTMENT AB LATOUR (publ)
Styrelsen