Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 100.000 B-aktier till en kurs av SEK 189,00, vilket medräknat andra återköp efter bolagsstämman 2001, innebär att 5,2% av aktiekapitalet och 3,5% av rösterna har återköpts. Totalt har efter ordinarie bolagsstämma 2001, återköpts 489.925 A-aktier och 2.018.875 B-aktier.

Stockholm den 22 februari 2002
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande