Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 57.000 A-aktier till en kurs av SEK 183,00, vilket medräknat andra återköp efter bolagsstämman 2001, innebär att 4,3% av aktiekapitalet och 3,3% av rösterna har återköpts. Totalt har efter ordinarie bolagsstämma 2001, återköpts 489.925 A-aktier och 1.595.875 B-aktier.

Stockholm den 14 februari 2002
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande