Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 50.000 B-aktier till en kurs av SEK 183,00 (B),vilket medräknat andra återköp efter bolagsstämman 2001, innebär att 4,2% av aktiekapitalet och 3,0% av rösterna har återköpts. Totalt har efter ordinarie bolagsstämma 2001, återköpts 432.925 A-aktier och 1.595.875 B-aktier.

Stockholm den 7 januari 2002
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande