Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 92.500 A-aktier och 110.000 B-aktier till en kurs av SEK 175 (A) och SEK 175,50 (B), vilket medräknat andra återköp efter bolagsstämman 2001, innebär att 4,1% av aktiekapitalet och 3,0% av rösterna har återköpts. Totalt har efter ordinarie bolagsstämma 2001, återköpts 432.925 A-aktier och 1.545.875 B-aktier.

Stockholm den 26 november 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande