Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 12.500 A-aktier och 117.000 B-aktier till en kurs av SEK 175, vilket medräknat andra återköp efter bolagsstämman 2001, innebär att 3,1% av aktiekapitalet och 2,3% av rösterna har återköpts. Totalt har efter ordinarie bolagsstämma 2001, återköpts 340.425 A-aktier och 1.135.875 B-aktier.

Stockholm den 20 november 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande