Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 300 000 B-aktier till en kurs av SEK 175, vilket medräknat andra återköp, efter bolagsstämman 2001, innebär att 3,7 % av aktiekapitalet och 2,4 % av rösterna har återköpts. Totalt har efter ordinarie bolagsstämma 2001 återköpts 340 425 A-aktier och 1 435 875 B-aktier.

Stockholm den 20 november 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande