Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 30.000 B-aktier till en kurs av SEK 166, vilket medräknat andra återköp efter bolagsstämman 2001, innebär att 2,8% av aktiekapitalet och 2,2% av rösterna har återköpts. Totalt har efter ordinarie bolagsstämma 2001, återköpts 327.925 A-aktier och 1.018.875 B-aktier.

Stockholm den 8 november 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande