Ökat innehav i NEA

Investment AB Latour har 2.150.000 B-aktier i NEA, utgörande 22,4% av kapital och 12,8% av röster.

Stockholm den 8 november 2001
Gustaf Douglas
Ordförande
Investment AB Latour