Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 13.925 A-aktier och 26.000 B-aktier till en kurs av SEK 160, vilket medräknat andra återköp efter bolagsstämman 2001, innebär att 2,7% av aktiekapitalet och 2,2% av rösterna har återköpts.

Stockholm den 8 oktober 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande