Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 260 000 B-aktier till en kurs av SEK 165, vilket medräknat andra återköp, efter bolagsstämman 2001, innebär att 2,7 % av aktiekapitalet och 2,1 % av rösterna har återköpts.

Stockholm den 31 augusti 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande