Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 132 650 A-aktier och 202 786 B-aktier till en genomsnittskurs av SEK 172:81, vilket medräknat tidigare återköp innebär att 2,1 % av aktiekapitalet och 1,9 % av rösterna har återköpts.

Stockholm i juli 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande