Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har idag återköpt 25 000 B-aktier till en kurs av SEK 175, vilket medräknat tidigare återköp innebär att 1,4 % av aktiekapitalet och 1,2 % av rösterna har återköpts.

Stockholm den 13 juni 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande