Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har idag återköpt 21 500 B-aktier till en kurs av SEK 175, vilket medräknat tidigare återköp innebär att 1,37 % av aktiekapitalet och 1,1 % av rösterna har återköpts.

Stockholm den 12 juni 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande