Förvärv av rörelsen i Dayco Sweden AB

Investment AB Latour har till sitt affärsområde Verkstadsteknik förvärvat rörelsen i Dayco Sweden AB samt övertagit all personal verksam hos Dayco. I förvärvet ingår även Daycos dotterbolag DFC Tech AB.

I Latours affärsområde Verkstadsteknik ingår bl.a. Specma Hydraulic-gruppen med en omsättning på ca 450 miljoner SEK. Gruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför ledningssystem för hydraulik.

Dayco Sweden AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system för distribution av luft och vätskor till fordonsindustrin. Omsättningen uppgår till ca 260 miljoner SEK och företaget sysselsätter 260 personer. Dayco Sweden AB är dotterbolag till Mark IV Automotive, som i sin tur är en del av Mark IV Industries, Inc.. Mark IV omsätter strax över 20 miljarder SEK varav Mark IV Automotive drygt 13 miljarder SEK globalt. Försäljningen av rörelsen i Dayco Sweden ingår i Mark IV’s plan att fokusera automotive-verksamheten på ”Power Transmission” och ”Air Intake Systems and related products”.

Daycos och Specma Hydraulics verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt och kommer tillsammans att kunna ta ett större systemansvar gentemot fordonsindustrin.

Sammanslagningen innebär att Nordens största aktör etableras inom detta produktområde.

INVESTMENT AB LATOUR
Göran Wirenstam
Verkställande Direktör

Investment AB Latour
Box 336
401 25 Göteborg
Tel.: 031-89 17 90

MARK IV AB
Kurt J Johansson
President

Mark IV AB
Box 30
294 21 Sölvesborg
Tel.: 0456- 18 000