Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har idag återköpt 100 A-aktier och 50 150 B-aktier till en kurs av SEK 173, vilket medräknat tidigare återköp innebär att 1,32 % av aktiekapitalet och 1,1 % av rösterna har återköpts.

Stockholm den 18 maj 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande