Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 181 250 A-aktier till en kurs av SEK 173 samt 403 439 B-aktier till en kurs av SEK 173 kronor, vilket innebär att 1,22 % av aktiekapitalet och 1,11 % av rösterna har återköpts.

Stockholm den 15 maj 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande