Försäljning av Kami AB

Investment AB Latour har sålt samtliga aktier i Kami AB, Kalix, till Lafarge Braas Scandinavia AB, Solna. Kami tillverkar och marknadsför taktäckningsmaterial i plåt. Lafarge Braas Scandinavia är ledande takleverantör i Norden och ingår i Lafarge, världsledande inom byggnads-material.

Affären bedöms medföra stora möjligheter för Kami att verka och utvecklas i en passande industriell struktur med internationell marknadstäckning.

Göteborg den 19 april 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Göran Wirenstam
Verkställande Direktör