Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har återköpt 1 585 A-aktier till en kurs av SEK 152 samt 367 959 B-aktier till en kurs av 152:50 kronor, vilket medräknat tidigare återköp innebär att 7,74 % av aktiekapitalet och 5,13 % av rösterna har återköpts.

Stockholm den 16 mars 2001
INVESTMENT AB LATOUR
Gustaf Douglas
Ordförande