Ökat innehav i Fagerhult

Investment AB Latour har 4 440 000 aktier i AB Fagerhult, vilket innebär 35,2 % av kapital och röster. Familjen Gustaf Douglas har som tidigare 4 946 300 aktier i AB Fagerhult, vilket innebär 39,3 % av kapital och röster.

Stockholm den 6 februari 2001
Gustaf Douglas
Ordförande
Investment AB Latour