Innehav i Elanders

Investment AB Latour har 1 100 000 B-aktier i Elanders, vilket utgör 13,1 % av aktiekapitalet och 8,5 % av rösterna.

Stockholm den 4 januari 2001
Gustaf Douglas
Ordförande
Investment AB Latour