Avsiktsförklaring om förvärv av Snickers Workwear AB

Investment AB Latour och Matti Viio, grundare och huvudägare av
Snickers Workwear AB, har signerat en avsiktsförklaring innebärande
att Hultafors AB förvärvar samtliga aktier i Snickers Workwear AB.
Snickers omsätter ca 450 MSEK med god lönsamhet. Produkterna säljs,
huvudsakligen i Europa, via 5 egna dotterbolag och 8
franchise-tagare.

Hultafors AB är moderbolag i Latours affärsområde Handverktyg.
Parterna är överens om att övertagandet skall ske så snart
förhandlingarna är slutförda och att det bör ske före årsskiftet.

Göteborg 2006-12-04

INVESTMENT AB LATOUR

För mer information kontakta Jan Svensson VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Bo Jägnefält affärsområdeschef Handverktyg
och
VD Hultafors AB, tel. 0703-25 03 38.