Investment AB Latour förvärvar aktier i OEM International AB

Investment AB Latour har 2006-12-19 förvärvat 212 000 A-aktier och
309 000 B-aktier i OEM International AB. Därefter uppgår Investment
AB Latours ägande till 11,1 % av rösterna och 6,9 % av kapitalet.

Göteborg 2006-12-19

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40.