Investment AB Latour har tecknat avtal om försäljning av rörelsen i Elkapsling AB

Investment AB Latour har genom dotterbolag tecknat avtal om
försäljning av rörelsen i Elkapsling AB.
Elkapsling tillverkar skåp och kapslingssystem för el-, data- och
telekommunikation och omsätter ca 75 Mkr och har 85 anställda.

Köpare av rörelsen är ledande befattningshavare i bolaget. Tillträde
sker den 31 december 2006.

Försäljningen har en marginell påverkan på Latourkoncernens resultat
för 2006.

Göteborg 2006-12-20

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Per Englund, chef för affärsområde
Verkstadsteknik, tel. 031-89 16 00, alternativt 0705-69 46 60.