Investment AB Latour köper Snickers Workwear AB

Investment AB Latour köper via Hultafors AB, moderbolag i
affärsområde Handverktyg, samtliga aktier i Snickers Workwear AB.
Snickers omsätter ca 450 MSEK, med god lönsamhet, och är ett av de
ledande varumärkena i Europa för yrkeskläder. Produkterna säljs,
huvudsakligen i Europa, via fem egna dotterbolag och åtta
franchisetagare. Latour betalar 330 MSEK för samtliga aktier i
bolaget. Övertagandet, som sker omgående, kommer inte i utgångsläget
att påverka verksamheterna vare sig i Snickers eller i Hultafors.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 11 miljarder kronor och en helägd industri- och handelsrörelse med
en sammanlagd omsättning på drygt 5 miljarder kronor. Dotterföretagen
är organiserade i sju affärsområden, Automotive, Handverktyg,
Hydraulik, Luftbehandling, Maskinhandel, Textil och Verkstadsteknik.

Hultafors AB är bland annat världens största tillverkare av
tumstockar med fabriker i Sverige och Rumänien och är också ägare
till WIBE Stegar AB. Omsättningen uppgår till 500 MSEK med sammanlagt
350 anställda.

Göteborg den 29 december 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

För mer information kontakta Jan Svensson VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller
Bo Jägnefält, affärsområdeschef Handverktyg och VD Hultafors AB, tel.
0703-25 03 38.