Investment AB Latour köper AVT

Investment AB Latour köper via affärsområde Verkstadsteknik AVT
Industriteknik AB. AVT erbjuder nyckelfärdiga produktionslösningar,
främst inom området automatiserad montering.

Bolaget har hög kompetens inom flera för automation centrala områden
såsom konstruktion av mekanik och el, PLC/PC-programmering,
visionsystem, robotprogrammering, montage och idrifttagning, allt
under samma tak. Detta har resulterat i en mycket hög träffsäkerhet i
projektgenomförande, såväl tekniskt som ekonomiskt. Kunskap utvecklas
och erfarenheter behålls inom företaget. Konstruktioner och koncept
kan återanvändas. Belöningen visar sig i stor kundtillfredsställelse,
kraftig tillväxt och god lönsamhet. Företaget som är beläget i
Alingsås omsatte år 2006 50 MSEK och har 44 anställda.

Inom affärsområde Verkstadsteknik finns idag Specma Automation,
beläget i Laxå, vars styrka främst finns inom robotbaserade
automationslösningar. Tillsammans bildas en unik konstellation med
mycket stort automationskunnande. Sammanlagt kommer verksamheten att
omsätta 130 MSEK med god lönsamhet.

Övertagandet, som sker omgående, innebär inga omedelbara förändringar
för de anställda vare sig i Laxå eller Alingsås.

Göteborg den 9 februari 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD i Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Per Englund, chef för affärsområde
Verkstadsteknik, tel. 031-89 16 00, alternativt 0705-69 46 60.