Investment AB Latour (publ): Förslag om aktiesplit

Styrelsen för Investment AB Latour har vid dagens sammanträde
beslutat föreslå årsstämman 2007 att genomföra en aktiesplit
innebärande att varje aktie delas i tre aktier av samma aktieslag.

Efter genomförd uppdelning kommer bolaget att ha sammanlagt
131 460 000 utgivna aktier, varav 28 471 236 av serie A och
102 988 764 av serie B.

Beslut fattas av årsstämman den 8 maj.

Stockholm den 13 mars 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Styrelsen

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40, och
Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0739-17 88 00.