Investment AB Latour förvärvar 10 procent av aktierna i Nederman

Investment AB Latour har förvärvat 10,0 procent av aktierna i
Nederman från EQT Danmark ("EQT"), motsvarande 1 171 535 aktier.
Priset för förvärvet uppgår till 87 kronor per aktie, vilket är samma
pris som fastställdes i samband med börsnoteringen av Nederman.

Efter att förvärvet fullföljts, men innan den övertilldelningsoption
som EQT lämnat till Handelsbanken Capital Markets utnyttjats, kommer
EQT att äga 19,7 procent av aktierna, motsvarande 2 302 300 aktier.
Om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer EQT att äga
13,2 procent av aktierna, motsvarande 1 542 399 aktier.

Latour har, liksom EQT, förbundit sig att kvarstå som ägare fram till
att Nedermans kvartalsrapport för tredje kvartalet 2007
offentliggjorts.

"Vi får genom köpet av 10 procent i Nederman en möjlighet att vara
med och vidareutveckla ett redan fint bolag med intressanta produkter
och bra marknadsposition", säger Jan Svensson, VD i Investment AB
Latour.

"Vi ser detta som en mycket bra lösning för alla parter. Latour har
som affärsidé att vara stora ägare i börsnoterade bolag, samtidigt
som kapitalmarknaden vet att EQT på lång sikt inte ska kvarstå som
ägare. Genom att Latour blir stor ägare skapas en ideal
övergångssituation", kommenterar Caspar Callerström, Partner på EQT
Partners.

Göteborg den 16 maj 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD i Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör i
Investment AB Latour, tel. 0739-17 88 00.