Investment AB Latour (publ): Avstämningsdag för split i Latouraktien

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 8 maj 2007 beslutades
att genomföra en aktiesplit med villkoret 3:1, innebärande att en
aktie byts mot tre.

VPC:s avstämningsdag då spliten skall genomföras är nu fastställd
till den 5 juni 2007. Handel med de nya aktierna kan ske från och med
den 7 juni 2007.

Göteborg den 28 maj 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör,
tel. 031- 89 17 90 eller
0739-17 88 00.