Investment AB Latour (publ): Förtydligande av pressmeddelande om split i Latouraktien

Som tidigare meddelats är avstämningsdagen för aktiesplit med
villkoret 3:1 i Latouraktien den 5 juni 2007. I enlighet med VPC:s
rutiner innebär detta att handel med nya aktier sker från och med den
1 juni 2007, inte från och med den 7 juni 2007, vilket tidigare
uppgivits.

Göteborg den 29 maj 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör,
tel. 031- 89 17 90 eller
0739-17 88 00.