Investment AB Latour (publ): Latour köper finskt ventilationsföretag

Investment AB Latour köper via Swegon AB, moderbolag i affärsområde
Luftbehandling, samtliga aktier i Meptek Oy för 16 M€. Köpeskillingen
kan komma att justeras efter fastställt bokslut. Meptek omsätter ca
19 M€, med god lönsamhet, och är ledande inom bostadsventilation
under varumärket Ilto Air i Finland. Produkterna som utgörs av
ventilationsutrustning för i första hand flerbostadshus och villor
säljs huvudsakligen på hemmamarknaden i Finland. Efterfrågan på
bostadsventilation förväntas vara mycket stor under många år
framöver. Både vid nybyggnation och renovering måste nya och hårdare
energikrav följas och det innebär att avancerad
ventilationsutrustning krävs. Dessutom ställs allt högre komfortkrav
av hyresgäster, bland annat därför att hushåll med god ekonomi i allt
större utsträckning väljer att bo i lägenhet.
Swegon kommer successivt att introducera Mepteks produkter på övriga
marknader med början i Sverige och Norge.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 12 miljarder kronor och en
helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på 6
miljarder kronor. Dotterföretagen är organiserade i sex
affärsområden, Automotive, Handverktyg, Hydraulik, Luftbehandling,
Maskinhandel och Verkstadsteknik.

Swegon, som tillverkar ventilationsutrustning för kommersiella
lokaler, har vuxit kraftigt under senare år och omsätter för
närvarande 1 600 MSEK. Försäljningen sker i Europa. Swegon har sedan
länge en mycket stark marknadsposition i Sverige och i Norden och
växer nu kraftigt ute i Europa.

Göteborg den 25 juni 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

För mer information kontakta Jan Svensson VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller
Mats Holmqvist, affärsområdeschef Luftbehandling och VD Swegon AB,
tel. 0705-53 70 75.