Investment AB Latour (publ): Latour säljer verksamheten i division Träbearbetningsmaskiner inom AB Sigfrid Stenberg

Investment AB Latour har via sitt affärsområde Maskinhandel sålt
verksamheten i division Träbearbetningsmaskiner inom AB Sigfrid
Stenberg till E & F Holding AB, Tenhult.

Den överlåtna verksamheten omsätter ca 130 MSEK på årsbasis och har
25 anställda, vilka samtliga erbjuds anställning hos den nye ägaren.
Övertagandet kommer att ske den 1 oktober 2007.

E & F Holding AB bedriver försäljning av maskiner via sitt
dotterbolag Ejderstedt & Fröding AB och bildar ett nytt bolag, där
den övertagna verksamheten kommer att bedrivas.

För AB Sigfrid Stenberg innebär detta en renodling av verksamheten
till verkstadsindustrin, där bolaget marknadsför maskiner, verktyg
och eftermarknadstjänster.

Försäljningen beräknas endast få marginell påverkan på
Latourkoncernens resultat för 2007.

Göteborg 2007-08-31

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller
Sonny Schön, affärsområdeschef Maskinhandel och VD AB Sigfrid
Stenberg, tel. 0380-77 164.