Investment AB Latour (publ): Latour förvärvar BBM Verktyg AB i Laholm

Investment AB Latour har via sitt affärsområde Maskinhandel förvärvat
samtliga aktier i BBM Verktyg AB i Laholm för 12,5 MSEK.
Köpeskillingen kan komma att justeras efter fastställt bokslut.

BBM Verktyg AB omsätter ca 30 MSEK och har 20 anställda. Övertagandet
kommer att ske den 15 september 2007.

BBM Verktyg AB tillverkar och säljer skärande verktyg för
träindustrin med speciell inriktning av den egna tillverkningen mot
hyvleriindustrin. Försäljningen omfattar också agenturprodukter.

Genom förvärvet skapas ett verktygsföretag med fyra specialiteter,
hårdmetallverktyg, diamantverktyg, fönsterverktyg och verktyg för
hyvleriindustrin, och en stark marknadsposition i Sverige och
Finland. Härigenom skapas en bredare produkt- och kunskapsbas för en
expansion i Skandinavien och Östersjöområdet.
Den sammanlagda verksamheten beräknas omsätta 100 MSEK med god
lönsamhet.

I samband med förvärvet tillträder Carl Andersson som VD i
Woodtechnique AB. Tidigare ägare och ledning i BBM Verktyg AB
kvarstår i tjänster inom verktygsverksamheten.

Göteborg 2007-09-10

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Sonny Schön, affärsområdeschef
Maskinhandel, tel. 0380-77 164.