Investment AB Latour (publ): Latour förvärvar ytterligare 13,2 procent av aktierna i Nederman

Investment AB Latour har idag förvärvat 1 542 399 aktier i Nederman,
vilket innebär 13,2 procent av kapital och röster.

Efter detta förvärv har Investment AB Latour sammanlagt 2 713 934
aktier i Nederman, motsvarande 23,2 procent av kapital och röster.

Göteborg den 30 oktober 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör