Investment AB Latour (publ): Inbjudan till presskonferens respektive telefonkonferens med anledning av ESML Intressenter ABs offentliga erbjudande till Securitas Directs aktieägare

Presskonferens

Idag, tisdag den 13 november klockan 11.00, kommer EQT samt Säki, Melker Schörling AB och Latour att presentera det offentliga erbjudandet till Securitas Directs aktieägare. Presskonferensen äger rum i Kammarsalen på Berns (Berzelii Park i Stockholm) och kommer att hållas på svenska. EQT representeras av Harry Klagsbrun, Senior Partner på EQT Partners. Säki representeras av VD Fredrik Palmstierna, Melker Schörling AB av VD Ulrik Svensson och Latour av VD Jan Svensson.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.eqt.se, www.saeki.se, www.melkerschorlingab.se och www.latour.se straxt innan presskonferensen börjar.

Möjlighet kommer att finnas att ringa in och lyssna på presskonferensen genom att ringa telefonnummer +46 (0)8 503 163 00, tryck därefter host id 30099 samt pin code 3939. Anslutning bör ske senast 5 minuter innan presskonferensen startar. Observera att det inte kommer att vara möjligt att ställa frågor telefonledes.

Telefonkonferens

Tisdagen den 13 november klockan 16.00 kommer en presentation av erbjudandet till aktieägarna i Securitas Direct att ske på engelska. Harry Klagsbrun, Senior Partner på EQT Partners och Ulrik Svensson, VD på Melker Schörling AB, kommer att hålla en presentation och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns, som ovan nämnts, tillgängligt på www.eqt.se, www.saeki.se, www.melkerschorlingab.se och www.latour.se.

För att deltaga vid telefonkonferensen, vänligen nyttja något av nedanstående telefonnummer (host id 30099 och pin code 3939):

Sverige: +46 (0)8 503 163 00
United Kingdom: +44 (0) 207107 0610
USA: +1 866 481 9887

Anslutning bör ske senast 5 minuter innan påbörjad telefonkonferens. För att i efterhand lyssna på telefonkonferensen, ring något av ovanstående nummer.

Vid eventuella frågor om press- eller telefonkonferensen, vänligen kontakta:

Nina Nornholm, EQT Partners AB, +46 8 506 55 356, +46 708 550 356