Investment AB Latour (publ): Antal utestående aktier i Latour per 2007-11-30

Enligt en ny lagregel skall alla noterade bolag, om ändring av
antalet aktier eller röster skett under en månad, offentliggöra det
totala antalet aktier och röster i bolaget den sista handelsdagen i
varje kalendermånad.

Under november månad skedde en omvandling av 2 550 566 aktier av
serie A till aktier av serie B.

Det totala antalet aktier per den 30 november 2007 i Investment AB
Latour uppgår till 131 460 000, fördelat på 25 458 770 A-aktier och
106 001 230 B-aktier.

Latours aktuella innehav av egna aktier uppgår till 460 000 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till
en röst.

Göteborg 2007-11-30

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40,
eller
Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör, tel. 031-89 17 90 alt.
0739-17 88 00.