Erbjudandehandling med anledning av kontanterbjudandet - Securitas Direct AB (Uppdaterad)

Erbjudandehandling avseende ESML Intressenter AB:s kontanterbjudande
till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct
finns nu tillgänglig i svensk och engelsk version på www.eqt.se,
www.saeki.se, www.melkerschorlingab.se och www.latour.se samt på
www.nordea.se/placera.

ESML Intressenter AB har etablerats gemensamt av EQT V, SäkI AB,
Melker Schörling AB och Investment AB Latour för genomförande av
budet på Securitas Direct.

>>Till erbjudandehandling

För ytterligare information kontakta:

EQT mediakontakt

Johan Hähnel
Tel: +46 (0)8 506 55 322
Mobil: +46 (0)70 605 6334