Investment AB Latour (publ): Latour förvärvar ytterligare aktier i Elanders

Investment AB Latour har idag förvärvat 10 000 B-aktier i Elanders.

Efter detta förvärv uppgår Investment AB Latours ägande i Elanders
till 20,1 % av kapital och 13 % av röster.

Stockholm den 5 december 2007

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande