Latour förvärvar Snickers franchiseföretag i Danmark och Norge

Investment AB Latour har via Hultafors AB i Latours affärsområde
Handverktyg tecknat avtal om att förvärva franchiseföretagen för
Snickers Workwear i Danmark och Norge. Hultafors äger sedan december
2006 Snickers Workwear AB och kommer genom förvärven att ytterligare
stärka greppet om försäljningen i Norden.

Genom förvärven stärks ytterligare Snickers Workwears
marknadsposition och en plattform skapas för att utveckla och
effektivisera försäljningen för alla varumärkena i Hultafors Group på
den nordiska marknaden. Genom dessa förvärv ökas försäljningen med 70
miljoner kronor årligen. Tillträde sker snarast efter
konkurrensmyndigheternas godkännande.

Snickers Workwear är ett av Europas ledande varumärken inom
yrkeskläder för hantverkare och finns representerat i 20 länder.

Hultafors är mest känt som världsledande tillverkare av tumstockar
och som marknadsledande i Norden på handverktyg inom mät & märk och
hugg & slag. Hultafors förvärvade under 2005 företaget Wibe Stegar
och under 2006 företaget Snickers Workwear. De tre varumärkena ingår
i Hultafors Group, som omsätter drygt 1,1 miljarder kronor och utgör
affärsområde Handverktyg inom Investment AB Latour.

Göteborg 2008-01-18

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Bo Jägnefält, VD Hultafors Group, tel.
0703-25 03 38.