Latour har signerat en avsiktsförklaring om förvärv av Fisco Tools

Investment AB Latour har via Hultafors AB i affärsområde Handverktyg
undertecknat en avsiktsförklaring innebärande att Hultafors AB
förvärvar samtliga aktier i brittiska Fisco Tools Ltd. Fisco
tillverkar mätband och har idag sin huvudsakliga försäljning i
Europa.

Hultafors och Fisco Tools har sedan flera år ett strategiskt
samarbete när det gäller produktion och försäljning av mätband. Genom
förvärvet kan Hultafors bredda sin produktportfölj och stärka sin
närvaro på den europeiska marknaden.

Fisco Tools Ltd i Rayleigh, England, sysselsätter 100 medarbetare och
har en omsättning på
cirka 100 Mkr.

I Latours affärsområde Handverktyg ingår Hultafors Tools, Wibe
Ladders och Snickers Workwear med en sammanlagd årsomsättning på 1,1
miljarder kronor.

Parterna är överens om att övertagandet skall ske så snart
förhandlingarna är slutförda och att det bör kunna ske i början av
mars 2008.

Göteborg 2008-01-29

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Bo Jägnefält, VD Hultafors Group, tel.
0703-25 03 38.