Latour avyttrar innehavet i Securitas Direct

Investment AB Latour har idag avyttrat 4 000 000 A-aktier samt
23 090 000 B-aktier till 27,5 kronor per aktie till följd av att
Latour har accepterat det publika budet på Securitas Direct AB.

Härefter har Investment AB Latour inte längre något innehav i
Securitas Direct AB.

Göteborg den 17 mars 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör