Latour förvärvar Fisco Tools Ltd

Investment AB Latour har via Hultafors AB i affärsområde Handverktyg
tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Fisco Tools Ltd.
Fisco tillverkar mätband och har idag sin huvudsakliga försäljning i
Europa. Förvärvet är ett naturligt steg i Hultafors ambition att växa
internationellt.

Hultafors och Fisco Tools har sedan flera år ett strategiskt
samarbete när det gäller produktion och försäljning av mätband. Genom
förvärvet kan Hultafors bredda sin produktportfölj och stärka sin
närvaro på den europeiska marknaden.

Fisco Tools Ltd i Rayleigh, England, sysselsätter 100 medarbetare och
har en omsättning på
cirka 90 Mkr. Förvärvet ger en omsättningsökning netto på 70 Mkr för
affärsområdet. Övertagandet sker omgående.

I Latours affärsområde Handverktyg ingår Hultafors Tools, Wibe
Ladders och Snickers Workwear med en sammanlagd årsomsättning på
drygt 1,1 miljarder kronor.

Göteborg 2008-04-01

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Bo Jägnefält, VD Hultafors Group, tel.
0703-25 03 38.