Latour förvärvar Snickers franchiseverksamhet i Finland

Investment AB Latour har via Hultafors AB i Latours affärsområde
Handverktyg tecknat avtal om att överta försäljningen av Snickers
Workwear i Finland från den nuvarande franchisetagaren. Hultafors
äger sedan december 2006 Snickers Workwear AB och kommer genom köpet
att ytterligare stärka greppet om försäljningen i Norden.
Verksamheten i Finland omsätter 7 MEUR per år med god lönsamhet.
Snickersförsäljningen kommer att samordnas med Hultafors existerande
verksamhet Hultafors Oy. Förvärvet ger en omsättningsökning netto på
45 MSEK i affärsområdet. Övertagande sker omgående.

Genom förvärvet skapas en plattform för att utveckla och
effektivisera försäljningen för alla varumärken i Hultafors Group på
den nordiska marknaden.

Snickers Workwear är ett av Europas ledande varumärken inom
yrkeskläder för hantverkare och finns representerat i 20 länder.

Hultafors är mest känt som världsledande tillverkare av tumstockar
och som marknadsledare i Norden på handverktyg inom mät & märk och
hugg & slag. Hultafors förvärvade 2005 företaget Wibe Stegar och i
slutet av 2006 Snickers Workwear. De tre varumärkena ingår i
Hultafors Group, som omsätter drygt 1,1 miljarder SEK och utgör
affärsområde Handverktyg inom Investment AB Latour.

Göteborg 2008-04-01

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Bo Jägnefält, VD Hultafors Group, tel.
0703-25 03 38.