Latour säljer verksamheten i FOV Fabrics AB i Borås

Investment AB Latour har sålt rörelsen i FOV Fabrics AB till Mats
Lundgren och Fredrik Johansson. För närvarande arbetar Mats Lundgren
som VD och Fredrik Johansson som affärsutvecklare i FOV Fabrics.

Den överlåtna verksamheten omsätter ca 150 MSEK på årsbasis och
visade nollresultat för helåret 2007. Verksamheten har 117 anställda,
vilka samtliga erbjuds anställning hos den nye ägaren. Övertagandet
kommer att ske omgående.

För Investment AB Latour innebär detta att man nu avyttrat samtliga
verksamheter inom textilområdet.

Försäljningens inverkan på Latourkoncernen under 2008 är en
bokföringsmässig förlust efter skatt på
ca 27 MSEK, men ett positivt kassaflöde på ca 22 MSEK.

Göteborg 2008-04-18

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller
Mikael Helmerson, Affärsutveckling, Investment AB Latour, tel.
070-753 27 76.